Otevřený dopis

2018 - Účastník soutěže
Ročník: 2018
Autor: Kateřina Bludička Stoklásková
Obor: Próza
Skočit na: text o díle | detaily autora | komentáře
Zobrazeno: 435 krát
Vloženo: 2018-11-15 13:13

Vážená Zodpovědnosti,

 

 

cením si Vašeho zájmu o přečtení tohoto dopisu.

 

Jsme na jedné lodi a mé rozhořčení ji rozkymácelo jako bouře.

 

Jsme na jedné lodi a vaše apatie, nevnímání varovných signálů, nás ženou na burácející útesy. Ztroskotáme, pokud se nerozhodneme tento stav řešit.

 

Jsme na jedné lodi, a komu podle Vás máme věřit? Kompasu snad, či hvězdám, nebo oblačnému nebi, které říká: „Nedívej se na ně!“ Uháníme pryč. Utíkáme pryč. Věříme okolí a nevěříme sobě. Chybí v nás kotva zodpovědnosti, která nás pevně usadí, a my už nebudeme unášeni lehkomyslnými vlnami za lepšími dny.

 

Jsme na jedné lodi a Vy se skrýváte v podpalubí předstírajíc mořskou nemoc, a mě je, spíš než z houpání vln, zle z Vašeho postoje. Všichni máme povinnosti, které, pokud nejsou naší radostí, nás tíží. Jsou dírou v trupu lodi a táhnou nás ke dnu. Voda tiše stoupá přes kotníky ke kolenům – a vy mlčíte, neříkáte nic, koukáte do prázdna! Máme tedy skočit na záchranný člun a nechat vše na pospas hloubkám oceánu?

 

Jsme na jedné lodi a nezdá se mi, že by to byla bezprecedentní situace. Vážená Zodpovědnosti, zkuste se do toho ponořit s námi a najít ten otvor v lodi. Třeba zjistíme, že je menší, než si ho naše fantazie představuje, že jen stačí překonat se, ponořit hlavu do studené vody, otevřít oči všemu kolem a ucpat tu malou štěrbinu. Napnout plachty, zvolit dobrý vítr a kurz, začít něco dělat.

 

Jsme na jedné lodi a jde tu především o zodpovědnost za sebe.

 

 

Se vší úctou,

Vaše skautka

Dílo je zveřejněno pod licencí: Creative Commons BY

Autor díla:

 

O díle:

- protože utéct nebo neudělat nic je snadné -

Komentáře:

Komponentu webové galerie pro Polibek múzy naprogramoval Martin "Orel" Modrák