Licencování uměleckých děl

Při přihlašování děl na Polibek múzy vám dáváme možnost zvolit si licenci pod jakou budete svoje dílo publikovat. V tomto článku jednotlivé možnosti rozebereme.

 

Všechna práva vyhrazena

Možnosti všechna práva vyhrazena znamenají běžnou ochranu podle autorského zákona. Takovou, jakou požívá každé autorské dílo.  

1. Všechna práva vyhrazena

Všechna práva vyhrazena znamená publikaci pod běžným copyrightem. Udělujete pouze souhlas s publikováním na webu resp. soutěži a festivalu Polibku múzy. Jakékoliv další užití musíte jako autor znovu povolit.

2. Všechna práva vyhrazena + skautský tisk

Na rozdíl od předchozí možnosti dáte zvolením této možnosti najevo, že lze vaše dílo publikovat ve skautských médiích bez nutnosti získat vaše přímé svolení.

 

Creative Commons

Creative Commons představují nový trend ve způsobu publikování a sdílení obsahu zejména na Internetu. Vznikly jako reakce na standardní copyright, který značně omezuje a ztěžuje sdílení děl a společnou kreativitu.

Zveřejnit dílo pod licencí Creative Commons znamená automaticky jej nabídnout k použití dalším lidem. Zvolením vhodné formy licence Creative Commons můžete omezit pro jaké účely může být dílo použito. Můžete tak umožnit použít vaší fotografii jako základ pro něčí webdesign, vaší povídku jako předlohu amatérského filmu, vaší hudbu jako soundtrack a stát se součástí globální tvorby :-)

Více o Creative Commons najdete už i v češtině

1. Creative Commons BY 

Atribut BY znamená povinnost uvést autora díla. Je povinnou součástí všech Creative Commons licencí. Tato základní licence znamená, že kdokoliv může použít vaše dílo k jakémukoliv účelu za podmínky, že vás uvede u díla jako autora. 

2. Creative Commons BY ND

Atribut ND znamená "No Derivatives", tedy žádná odvozená díla. V praxi to znamená zákaz remixovat vaši hudbu, nebo jí např. vložit do filmu. Zákaz použít vaší fotografii v koláži atp.

3. Creative Commons BY NC

Atribut NC znamená "No Commercial use", tedy zákaz použití vašeho díla pro komerční účely.

4. Creative Commons BY SA 

Atribut SA znamená "Share Alike", tedy povinnost publikovat dílo, které vzniklo úpravou či zakomponováním vašeho díla, pod stejnou licencí, jakou jste zvolili vy.

5. Creative Commons BY NC SA

Licence BY NC SA je kombinací zákazu komerčního použití a povinnosti sdílet výsledné dílo pod stejnou licencí. 

6. Creative Commons BY NC ND 

Licence BY NC ND je kombinací zákazu komerčního použití a zákazu vytvářet odvozená díla.